TMEIC INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Khu Kinh tế Vũng áng, Xã Kỳ Long, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày cấp : 01/06/2013
Tên giám đốc : Giấy phép số: LG-DWA 777