HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP VÀ MÔI TRƯỜNG KỲ KHANG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Đồng Tiến, Xã Kỳ Khang, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : Ngày hoạt động: 02/02/2015 (Đã hoạt động 3 tháng)
Tên giám đốc : Nguyễn Hữu Chỉnh