700

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHONG THÀNH

Địa chỉ : Thôn Tân Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/05/2015 (Đã hoạt động 4 ngày)
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHONG THÀNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Tân Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/05/2015 (Đã hoạt động 4 ngày)
Tên giám đốc : Nguyễn Xuân Khang