HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN THỦY SẢN PHONG THÀNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Tân Mỹ, Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/05/2015 (Đã hoạt động 4 ngày)
Tên giám đốc : Nguyễn Xuân Khang