CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐÔNG ANH TẠI HÀ TĨNH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Hoành Nam, Xã Kỳ Liên, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : Ngày hoạt động: 01/05/2015 (Đã hoạt động 6 ngày)
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Thuyết