Chùa và hồ Thiên Tượng
(hatinhnay) - Chùa Thiên Tượng thuộc xã Trung Lương,  thị xã Hồng Lĩnh,  nằm trên ngọn núi Thiên Tượng.
Chùa Hương Tích
(hatinhnay) - Chùa Hương Tích nằm ở dãy núi Hồng Lĩnh thược địa phận xã Thiên Lộc,  huyện Can Lộc,  tỉnh Hà Tĩnh.
Ngã ba Đồng Lộc
(hatinhnay) - Ngã ba Đồng Lộc nằm ở giao điểm cả tỉnh lộ số 2 và quốc lộ 15,  thuộc địa phận huyện Can Lộc,  tỉnh Hà Tĩnh
Biển Thiên Cầm
(hatinhnay) - Bãi biển Thiên Cầm thuộc huyện Cẩm Xuyên,  tỉnh Hà Tĩnh,  cách thành phố Hà Tĩnh hơn 20km.
Tổng quan tỉnh Hà Tĩnh
(hatinhnay) - Tổng quan tỉnh Hà Tĩnh